ALV 23-3-2023

11 mrt 2023 | Algemeen nieuws

Beste zwemmers, ouders / verzorgers,

 

Graag informeren wij jullie alvast over de ALV op donderdag 23 maart 2023 om 19.30 in de Rozenburcht.

 
De officiële uitnodiging volgt binnenkort.
Wij hopen op een grote opkomst van betrokken leden en vrijwilligers – iedereen kan meedenken over de toekomst van de vereniging. Onze vereniging viert dit jaar haar 50-jarig jubileum! Dit gaan we natuurlijk vieren en we zoeken enthousiaste ouders/leden die dit op willen pakken (lustrumcommissie).

Om het voortbestaan van de vereniging mogelijk te maken zijn dringend nieuwe bestuursleden nodig.
De huidige voorzitter en penningmeester hebben voor de vorige ALV in juni 2022 al aangegeven te gaan stoppen. Op dat moment waren er nog geen kandidaten en zijn zij zodoende nog aangebleven. Echter, per 1 mei 2023 zullen ze hun taken neerleggen.
Zij hebben zich jarenlang met veel plezier ingezet en zullen nog zorgen voor een warme overdracht. Als niemand zich aanmeldt voor deze functies zal de vereniging ophouden te bestaan. Zonder penningmeester en voorzitter kunnen we geen contributie innen of zwembaden huren.

Oproep kandidaten penningmeester
Wij verwijzen naar deze taakomschrijving voor een indruk van wat de functie inhoudt. Uiteraard is enige financiële kennis voor deze functie handig, maar uitgebreide kennis van boekhouden is niet noodzakelijk om deze functie te kunnen uitoefenen. De huidige penningmeester zal de nieuwe penningmeester wegwijs te maken in de administratie.

Oproep kandidaten voorzitter
Wij verwijzen naar deze taakomschrijving voor een indruk van wat de functie inhoudt.

 

Voor beide functies geldt dat de documentatie, protocollen en processen van onze vereniging zeer goed op orde zijn. Hier is de afgelopen jaren hard aan gewerkt en dit betekent dat het bestuur zich kan richten op de toekomst van de vereniging en het aantrekken van nieuwe leden. Het bestuur vergadert een keer per maand online (10 keer per jaar) en overige werkzaamheden kunnen flexibel ingepast worden in eigen tijd. Het is uiteraard mogelijk om bepaalde werkzaamheden van een bestuursfunctie samen met iemand anders op te pakken, zodat de tijdsbesteding wordt beperkt.

Wij roepen met spoed leden op die interesse hebben om een van
bovenstaande functies te vervullen een e-mail te sturen naar
secretaris@zeehondVERWIJDER73.nl.

 

Met sportieve groet, namens het bestuur,

Anne
Secretaris

Zeehond'73