Informatie trainers

1 jun 2023 | Zwemnieuws

Beste (zwem)leden, ouders en verzorgers, 

Vorige week heeft Erik van Uffelen bij de leden bekend gemaakt dat hij aan het einde van het zwemseizoen 2022/2023 gaat stoppen als (hoofd)trainer.

Erik is in 2020 bij onze vereniging gestart als (hoofd)trainer en heeft een belangrijk aandeel gehad in de tussentijdse uitbreiding van het trainingsaanbod in het 50-meter bad in Rotterdam. Hij stapt niet over naar een andere vereniging, maar stopt als trainer omdat hij deze functie niet meer kan combineren met zijn dagelijkse werk- en privéomstandigheden. De toegenomen werkdruk en de wens om vaker thuis te zijn hebben Erik hiertoe doen besluiten.

Erik en zijn vrouw blijven voor de vereniging wel beschikbaar als
official.

Ook Timo Dinkelberg heeft aangegeven dat hij aan het einde van het seizoen gaat stoppen als trainer. Timo heeft lang zelf bij ons gezwommen en was het afgelopen jaar actief als zwemtrainer, in eerste instantie op de donderdagavond en later op de maandagavond. Deze zwemtraining gecombineerd met een landtraining waren erg populair, ondanks de spierpijn.

Het is jammer dat Erik en Timo gaan stoppen maar wij respecteren hun besluit. Als vereniging zijn wij hen dankbaar voor hun enthousiaste inzet en de geleverde bijdrage.

Continuïteit trainingen
Om de continuïteit en de kwaliteit van de zwemtrainingen te kunnen waarborgen is het wenselijk dat er (nieuwe) trainers bij komen.

Inmiddels is het kader van de zwemafdeling bijeengekomen en is er een zoektocht gestart naar nieuwe trainers.  Gelukkig kunnen wij nu al melden dat er al contacten gelegd zijn met potentiële trainers voor de invulling van de maandagavond in Rozenburg en de ochtendtrainingen in Rotterdam. Wij zijn positief gestemd en gaan er van uit dat het gaat lukken om vanaf de start van het nieuwe seizoen de trainingen te kunnen continueren.

Het streven daarbij is om dit duurzaam in te vullen en er geen extra
inzet van de bestaande trainers verlangd zal gaan worden. Dat kan alleen door de inzet van voldoende nieuwe trainers, vele handen maken immers licht werk!

Mocht u binnen uw netwerk contacten hebben waarvan u denkt dat zij geschikt zijn en interesse hebben om als (hoofd)trainer bij onze vereniging aan de slag te gaan, dan vernemen wij dat uiteraard graag.

Ben jij één van onze nieuwe trainers?
Mocht u als (groot)ouder, verzorger of (zwem)lid de ambitie of het idee hebben, “misschien is het wel iets voor mij”, om als zwemtrainer een bijdrage te kunnen (gaan) leveren, dan komen wij graag met u in contact. Een keertje meelopen met één van onze trainers om te ervaren wat het allemaal inhoudt en wat erbij komt kijken, behoort tot de mogelijkheden.

De bij deze functie behorende opleidingen zijn vrijgesteld van een eigen bijdrage en worden aangeboden door de vereniging.

Wij hopen u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met sportieve groet namens het bestuur en de TC Wedstrijdzwemmen,
Anne (secretaris)

Zeehond'73