Vrijwilligers

De Zeehond ’73 draait als vereniging volledig op vrijwilligers. Gelukkig heeft De Zeehond ’73 veel enthousiaste mensen die zich voor de vele taken inzetten. Zonder hen zou de vereniging niet kunnen bestaan.
Alle leden van 18 jaar en ouder mogen vrijwilligerstaken uitvoeren. Voor de bestuurlijke taken is een leeftijd vanaf 21 jaar vereist.  Bij onze jongste leden komen vrijwilligerstaken neer op de ouders. Aan het begin van elk seizoen proberen we zo goed mogelijk de taken te verdelen.

Onderstaand hebben we de te vervullen vrijwilligerstaken opgesomd. Die in geaccentueerd blauw zijn nog vacant.

Algemeen

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Webmaster
Vertrouwenspersoon
PR
Sponsorcommissie
Technische Commissie Helpt Elkander

Waterpolo

Secretaris Technische Commissie Waterpolo
Competitieleider
Scheidsrechters
Functionarissen jurytafel
Baddienst bij wedstrijden
Coaches
Teambegeleiders
Trainers
Verzorgen nieuwsbrieven
Administratiemedewerker
Jeugdcoördinator
Materiaal coördinator

Wedstrijdzwemmen

Secretaris Technische Commissie
Klokkers
Vrijwilligers wedstrijden/techniekweekend
Ploegleiders
Trainers
Verzorgen nieuwsbrieven
Administratiemedewerker
Coördinator officials

Voor vragen over vacante vrijwilligerstaken kan je terecht bij:
– Algemeen:  voorzitter@zeehondVERWIJDER73.nl
– Waterpolo:  waterpolo@zeehondVERWIJDER73.nl
– Wedstrijdzwemmen:  wedstrijdzwemmen@zeehondVERWIJDER73.nl

Zeehond'73